Quản trị

Cá mô hình chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh

Nhìn chung, các chiến lược thường được hình thành ở một trong ba cấp độ: tập đoàn, đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng. Trong đó, cấp độ đơn vị …

Thay đổi thật khó chịu, nhưng không thay đổi bạn sẽ chết

Không có con đường thẳng trong cuộc sống hoặc khởi nghiệp. Tất cả những gì chúng ta có thể làm, hãy tiếp tục xem xét nội tâm và tiếp tục thử thay đổi…

Tại sao các công ty lớn mua lại các công ty nhỏ? có liên quan đến tài chính doanh nghiệp không?

Trong những năm gần đầy, nhiều công ty lớn đang có xu hướng mua lại các công ty nhỏ. Có nhiều lý do và mục tiêu khác nhau nhưng điều chắc chắn là các…

Nguyên tắc lãnh đạo để thành công trong quản trị bán hàng.

Bản chất các ảnh hưởng mà nhà lãnh đạo có thể sử dụng để đảm bảo lời cam kết là gì? Hình như, sử dụng các ảnh hưởng là một phần của môi trường tổ chứ…

Tầm quan trọng của "Dự báo bán hàng" đối với giám đốc Marketing

Dự báo bán hàng là đánh giá số lượng bán bằng tiền hoặc theo đơn vị sản phẩm (dịch vụ) trong tương lai của một hãng đối với từng mặt hàng ở một thời …

Xây dựng hệ thống định mức chi phí và kiểm soát chi phí hiệu quả

Hệ thống chi phí định mức có hai mục đích: kiểm soát chi phí và tính giá thành sản phẩm. Nhân viên kế toán quản trị phối hợp với các nhà quản lý tron…

Văn hóa lãnh đạo và các mức độ quản trị doanh nghiệp

Lãnh đạo là một hiện tượng văn hóa và xã hội. Một người lãnh đạo hiệu quả ở Singapore có thể sẽ trở nên độc đoán ở Thụy điển. Quyền lực và uy tín c…

Điểm khác nhau giữa Nhà Lãnh đạo và Nhà Quản lý

Giữa các nhà lãnh đạo và các nhà quản lý có gì khác nhau? Hai khái niệm này có giống nhau hay không hay là giữa chúng có sự khác biệt rõ rệt. Câu h…
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain