web-30

Tại sao phân quyền không phải là mục tiêu cuối cùng của Web3?

Việc chuyển đổi từ Web2 sang Web3 là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi nhu cầu phân quyền ngày càng tăng, một số câu hỏi quan trọng về tình trạng…

API3 (API3) là gì? Thế hệ tiếp theo của Oracle

Oracles của bên thứ nhất là công nghệ thế hệ tiếp theo để truy cập dữ liệu ngoài chuỗi. API3 đang dẫn đầu phong trào từ các mạng oracle của bên thứ …

EYWA ($ EYWA) là gì? Giao thức chuỗi chéo phi tập trung

Dự án EYWA là một hệ thống end-to-end cho phép nhiều hệ sinh thái blockchain khác nhau làm phong phú lẫn nhau thông qua tính thanh khoản, cộng đồng v…

Bộ lạc Niềm tin ($ FTRB) là gì? Một giải pháp đa nền tảng được thiết kế với các công nghệ blockchain, Web3 và NFT mới nhất

Bộ lạc đức tin đang xây dựng hệ sinh thái phi tập trung đầu tiên để hợp tác tạo ra hàng hóa thời trang kỹ thuật số và vật lý – một giải pháp đa nền …
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain