Cấu trúc vốn

Phương pháp dự báo nhu cầu vốn cho doanh nghiệp

Nhìn từ góc độ tài chính thì quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực hợp thành hoạt động …

Cơ cấu tài chính và đòn cân nợ

1.    Lý thuyết về đòn cân nợ. Đòn cân nợ (Financial Leverage) phản ánh mối tương quan giữa nợ và vốn tự có thông qua tỷ số nợ, hay phản ánh cơ cấ…

Tóm lược một số lý thuyết về cấu trúc vốn tối ưu

Cấu trúc vốn đề cập tới cách thức doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính thông qua các phương án kết hợp giữa bán cổ phần, quyền chọn mua cổ phần, phá…

Tại sao tài trợ bằng nợ rẻ hơn vốn cổ phần?

Trong trường hợp này, “chi phí” được đề cập ở đây chính là chi phí có thể đo lường được cho việc huy động vốn tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp.…

Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại

Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọ…

Sáu sai lầm trong quản lý nguồn vốn

Cuộc khủng hoảng toàn cầu đang buộc các công ty xoay sở để có đủ tiền mặt. Và đây chính là lúc nên dành thời gian nhìn nhận tỉnh táo và thận trọng cá…

Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ vốn cho các DN vừa và nhỏ! (Phần 2)

Như ở Phần 1 taichinhlinhhoat.com đã giới thiệu với bạn đọc các giải pháp tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên để …
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain