Kế toán quản trị

Xây dựng hệ thống định mức chi phí và kiểm soát chi phí hiệu quả

Hệ thống chi phí định mức có hai mục đích: kiểm soát chi phí và tính giá thành sản phẩm. Nhân viên kế toán quản trị phối hợp với các nhà quản lý tron…

Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - Sản lượng - Lợi nhuận

Việc phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - Sản lượng - Lợi nhuận (phân tích CVP) tập trung vào sự ảnh hưởng của các hoạt động ở từng mức độ khác nha…

Xây dựng và phân tích chi phí định mức!

Phân tích hoạt động kinh doanh phải cố gắng lượng hoá bằng cách dựa trên những dữ liệu được thu thập ( ngành thống kê) xây dựng thành các phương trìn…

Phân biệt kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán tổng hợp

Quan điểm của nhiều chuyên gia kế toán cho rằng, kế toán trong nền kinh tế thị trường được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, …

Chỉ số giá cả tiêu dùng có liên hệ gì với lạm phát

Lạm phát thường được ưu tiên trong chính sách quản lý kinh tế của các chính phủ vì những hậu quả của chúng để lại hậu quả rất xấu cho nền kinh tế, sa…
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain