Marketing

Nguyên tắc lãnh đạo để thành công trong quản trị bán hàng.

Bản chất các ảnh hưởng mà nhà lãnh đạo có thể sử dụng để đảm bảo lời cam kết là gì? Hình như, sử dụng các ảnh hưởng là một phần của môi trường tổ chứ…

Tầm quan trọng của "Dự báo bán hàng" đối với giám đốc Marketing

Dự báo bán hàng là đánh giá số lượng bán bằng tiền hoặc theo đơn vị sản phẩm (dịch vụ) trong tương lai của một hãng đối với từng mặt hàng ở một thời …

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter

Mô hình này được xem là công cụ hữu dụng và hiệu quả để tìm hiểu nguồn gốc lợi nhuận; và quan trọng hơn cả, cung cấp các chiến lược cạnh tranh để do…
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain