Kỹ năng sống

Đại bi không khóc đại ngộ không lời nghĩa là gì?

Đại bi không khóc đại ngộ không lời là khi ta gặp hoàn cảnh khiến ta đau lòng đến cực điểm (ta gọi là Đại bi) nhưng vẫn không hề khóc lóc kể lể, v…

Sự khác nhau giữa văn hóa Phương Tây và Phương Đông

Đã từ lâu văn hóa phương tây và văn hóa phương đông đã có một sự khác biệt.Chỉ qua những nét vẽ đơn giản nhưng LiuYoung, một sinh viên người Trung Qu…

Quy tắc 80/20 - giúp làm việc hiệu quả hơn (Phần 2)

Giá trị của quy tắc “số ít quan trọng và số nhiều không quan trọng” chính là nó nhắc nhở nhà lãnh đạo hãy tập trung vào 20% phần quan trọng. Trong số…

Quy tắc 80/20 - giúp làm việc hiệu quả hơn (Phần 1)

Điều thú vị về quy tắc 80/20 là bạn không cần phải hiểu về lý thuyết thống kê nhưng bạn vẫn có thể nắm bắt và “tin” quy tắc này. Tất nhiên nó xuất ph…
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain