Kiểm soát nội bộ

Giới thiệu kiểm soát nội bộ (Phần cuối)!

Dữ liệu kế toán và tài liệu của công ty (hồ sơ khách hàng, đăng ký tài sản, hồ sơ nhân viên,…) có thể bị sửa đổi, sao chụp, sử dụng theo cách bất lợi…

Giới thiệu kiểm soát nội bộ (Phần 5)!

Tiền mặt có thể bị sử dụng sai mục đích hoặc mất cắp. Công ty có thể không ngăn chặn hoặc phát hiện kịp thời các khoản chuyển khoản hoặc rút tiền ngâ…

Giới thiệu kiểm soát nội bộ (Phần 4)!

Hàng tồn kho có thể bị mất cắp và việc mất cắp có thể được che dấu. Một khả năng khác là công nhân có thể huỷ bỏ hoặc dấu kín những sản phẩm có lỗi đ…

Giới thiệu kiểm soát nội bộ (Phần 3)!

Tiếp theo loạt bài "Giới thiệu kiểm soát nội bộ", Kiến thức tài chính xin giới thiệu tới bạn đọc Phần III - Kiểm soát mua hàng. Đây là khâu…

Giới thiệu kiểm soát nội bộ (Phần 2)!

Bán hàng là một khâu vô cùng quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên đây cũng là khâu có nhiều rủi ro và gian lận nhất nếu doanh nghiệp…

Giới thiệu về kiểm soát nội bộ !

Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp cá…
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain