Khởi nghiệp

Cá mô hình chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh

Nhìn chung, các chiến lược thường được hình thành ở một trong ba cấp độ: tập đoàn, đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng. Trong đó, cấp độ đơn vị …

Bạn nên học người hướng nội để lãnh đạo tốt hơn

Khủng hoảng là khoảng thời gian các lãnh đạo thường ít lắng nghe hơn vì cho rằng hành động tức thời là điều cần tiên quyết. Hay đúng hơn, những hành …

Đo lường giá trị doanh nghiệp: Thu nhập hay Giá trị kinh tế gia tăng?

Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp chính là việc tạo ra các giá trị cho cổ đông. Thế nhưng giá trị ấy được đo lường như thế nào lại là một câu hỏi …

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter

Mô hình này được xem là công cụ hữu dụng và hiệu quả để tìm hiểu nguồn gốc lợi nhuận; và quan trọng hơn cả, cung cấp các chiến lược cạnh tranh để do…
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain