Quản trị rủi ro

Thay đổi thật khó chịu, nhưng không thay đổi bạn sẽ chết

Không có con đường thẳng trong cuộc sống hoặc khởi nghiệp. Tất cả những gì chúng ta có thể làm, hãy tiếp tục xem xét nội tâm và tiếp tục thử thay đổi…

Tại sao các công ty lớn mua lại các công ty nhỏ? có liên quan đến tài chính doanh nghiệp không?

Trong những năm gần đầy, nhiều công ty lớn đang có xu hướng mua lại các công ty nhỏ. Có nhiều lý do và mục tiêu khác nhau nhưng điều chắc chắn là các…

Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế

Quản trị rủi ro tốt giúp doanh nghiệp kiểm soát và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi các rủi ro xảy ra thông qua việc kịp thời triển khai các giải ph…

Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là quản trả các quan hệ tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: lựa chọn để quyết định và tổ chức thực hiện …

Những chiến lược ra quyết định!

Đạt được sự thoả mãn ở đây bao gồm 2 yếu tố thứ nhất là sự hài lòng, thứ hai là sự phù hợp. Đối với những quyết định nhỏ như phải đậu xe ỏ đâu, dùng …

Quản trị công ty - yêu cầu của doanh nghiệp đương đại!

Bài viết giới thiệu về Quản trị công ty (QTCT) cũng như quan điểm tiếp cận vấn đề này, từ đó phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng của QTCT đối với doa…
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain