Quản trị doanh nghiệp

Để có một slogan ấn tượng và hiệu quả cho doanh nghiệp

Ðể có được một slogan hay, ngoài việc đầu tư về chất xám còn phải có sự đầu tư về quảng cáo liên tục với những chiến lược dài hạn. Chính vì vậy, khi …

Bảng câu hỏi đánh giá môi trường nội bộ trong quản trị doanh nghiệp

Đánh giá môi trường nội bộ là việc cần thiết và nên được thực hiện định kỳ đều đặn để biết mình đang ở đâu, có thế mạnh gì... Phân tích môi trường nộ…

Tại sao các công ty lớn mua lại các công ty nhỏ? có liên quan đến tài chính doanh nghiệp không?

Trong những năm gần đầy, nhiều công ty lớn đang có xu hướng mua lại các công ty nhỏ. Có nhiều lý do và mục tiêu khác nhau nhưng điều chắc chắn là các…

Xây dựng hệ thống định mức chi phí và kiểm soát chi phí hiệu quả

Hệ thống chi phí định mức có hai mục đích: kiểm soát chi phí và tính giá thành sản phẩm. Nhân viên kế toán quản trị phối hợp với các nhà quản lý tron…
© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain