Thuyết minh Báo cáo tài chính: Nhà đầu tư không thể bỏ qua!

Tất cả các Báo cáo tài chính (BCTC) của các công ty đều gồm 4 loại báo cáo cơ bản, vậy đâu là sự khác biệt trong các BCTC khác nhau? Nếu Báo cáo thu nhập, Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đưa ra các thông tin quan trọng về tình hình tài chính, thì thuyết minh BCTC là bản in mạch lạc giải thích cho các thông tin trọng yếu của BCTC.

Thuyết minh BCTC là gì?

Khi đọc bất cứ BCTC nào nhà đầu tư cũng tìm thấy dẫn chiếu thông tin tới thuyết minh BCTC (thường được đánh số thứ tự để tiện theo dõi). Các thuyết minh này cho biết phương pháp kế toán công ty áp dụng và bổ sung các thông tin không được nêu trong BCTC. Nói cách khác, thuyết minh BCTC đưa ra thông tin chi tiết và mở rộng các thông tin tóm tắt trong BCTC, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động thực tế của công ty trong khoảng thời gian báo cáo.

Thông tin trong thuyết minh BCTC thường được chia ra làm 2 mảng đáng chú ý. Mảng thứ nhất đưa ra thông tin về phương pháp kế toán mà công ty áp dụng, như phương pháp ghi nhận doanh thu; và mảng thứ hai giải thích cụ thể về các kết quả tài chính và hoạt động quan trọng của công ty.

Phương pháp và chế độ kế toán

Phần này thường được đưa lên trước trong thuyết minh BCTC, có chức năng thông báo và giải thích các chính sách kế toán chính doanh nghiệp áp dụng. Những nguyên tắc thường được chia ra thành các mảng cụ thể, như phương pháp ghi nhận doanh thu doanh thu, phương pháp kế toán hàng tồn kho, phương pháp khấu hao v.v..

Ví dụ, một trong những thước đo tài chính quan trọng nhất là doanh thu. Trong thuyết minh BCTC, người đọc thường thấy có chú ý về phương pháp ghi nhận doanh thu khi phát sinh một doanh thu mới. Do bản chất các hoạt động kinh doanh là phức tạp, thời điểm ghi nhận có doanh thu (trong các BCTC) không phải luôn luôn rõ ràng. Thuyết minh này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu kĩ hơn thời điểm công ty ghi nhận doanh thu.

Ví dụ: Honda Việt Nam ghi nhận doanh thu khi chuyển quyền sở hữu 1 chiếc xe Honda cho người mua.

Nhà đầu tư tìm kiếm điều gì?

fiancial_statement1.jpgCó 2 việc cần tập trung khi phân tích phương pháp kế toán của công ty nêu ra trong thuyết minh BCTC. Việc đầu tiên là quan sát phương pháp kế toán của công ty và so sánh với chuẩn mực kế toán chung và chuẩn mực của ngành công nghiệp. Nếu công ty đang áp dụng phương pháp khác so với các công ty trong cùng ngành hoặc hơi khác thường, đó có thể là dấu hiệu công ty đang cố gắng che đậy những thông tin bất lợi hoặc tạo cảm giác hoạt động tốt hơn thực tế.

Ví dụ về phương pháp ghi nhận doanh thu của Honda Việt Nam, giả sử rằng thay vì ghi có doanh thu lúc chuyển giao quyền sở hữu, Honda ghi có doanh thu khi một chiếc xe máy được sản xuất ra. Phương pháp này quá "tham lam" bởi vì Honda không thể đảm bảo rằng chiếc xe máy đó sẽ được bán. Một ví dụ khác về một công ty xuất bản tạp chí, giả sử công ty ghi nhận tất cả doanh số khi khách hàng bắt đầu đặt mua tạp chí. Trong trường hợp này, công ty chưa thực hiện chức năng bán hàng (giao hàng) của mình tới khác hàng và vì vậy doanh thu chưa được ghi nhận. Để tìm hiểu thêm về phương pháp ghi nhận doanh thu trong Chuẩn mực số 14 - Doanh thu và thu nhập khác, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

Việc quan trọng thứ 2 cần làm là kiểm tra xem có sự thay đổi nào trong một tài khoản từ kì này sang kì khác và ảnh hưởng của thay đổi đó tới kết quả tài chính ra sao. Trong ví dụ về Honda Việt Nam, giả sử công ty chuyển từ phương pháp ghi có sau khi xe đã được giao sang ghi có sau khi xe được sản xuất ra. Ngoài việc bị cơ quan thuế "hỏi thăm" do phương pháp ghi nhận “chẳng giống ai” này, các BCTC của Công ty trở nên kém tin cậy bởi vì nhà đầu tư không hiểu rõ bao nhiêu doanh thu thực tế từ doanh số bán hàng và bao nhiêu sản phẩm được sản xuất ra nhưng chưa được chuyển quyền sở hữu cho khách hàng.

Công bố thông tin chi tiết

BCTC đi kèm trong báo cáo thường niên được coi là gọn gàng và dễ theo dõi nhất. Để duy trì sự gọn gàng, dễ hiểu này, nhiều phép tính bị bỏ lại và chuyển đến thuyết minh BCTC. Khu vực công bố thông tin về nợ dài hạn, có thể bao gồm: ngày đáo hạn, khoản vay được đảm bảo bằng gì, và lãi suất... Những thông tin này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu hơn về chi phí nợ vay.

Công ty cổ phần FPT, BCTC trong báo cáo thường niên 2007, thuyết minh số 17 cho khoản Vay dài hạn viết: Vay dài hạn phản ánh một khoản vay từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành. Khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản cố định với giá trị còn lại tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 133.490 triệu VNĐ và các khoản tiền gửi ngân hàng và các khoản phải thu. Tổng hạn mức tín dụng của khoản vay này là 11.037.000 USD được hoàn trả trong tám kỳ bán niên, bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2009 đến ngày 10 tháng 12 năm 2012.

Khu vực này cũng có thể nêu thêm thông tin về quyền sở hữu cổ phần của nhân viên, quyền chọn cổ phiếu..., những việc này cũng rất quan trọng đối với nhà đầu tư.

Những vấn đề khác được đưa ra trong thuyết minh BCTC bao gồm cả các lỗi trong các báo cáo kế toán trước đó, những trường hợp dính líu đến luật pháp mà công ty liên quan... Đối với những nhà đầu tư thực sự quan tâm, đây là những thông tin không thể bỏ qua.

Một điều cũng rất quan trọng, đó là những thông tin không được ghi trong BCTC. Đó là trường dont_forget1.jpghợ công ty không ghi một khoản nợ lớn trong BCTC mà chỉ nêu ra trong Thuyết minh. Ở Việt Nam, chuẩn mực số 08 trong Hệ thống chuẩn mực kế toán quy định vấn đề thông tin tài chính trong góp vốn liên doanh. Nếu nhà đầu tư bỏ qua thuyết minh, thì có thể sẽ bỏ qua luôn cả các khoản nợ hoặc rủi ro mà công ty có thể gặp phải.

Ví dụ về trường hợp đã xảy ra ở Mỹ năm 2002. Dell và Tyco thành lập một doanh nghiệp liên doanh mới, trong đó Dell sở hữu 70% cổ phần nhưng không sở hữu doanh nghiệp mới. Mặc dù Tyco cho khách hàng nợ 2,5 tỉ đôla, nhưng Dell không phản ánh khoản này trong bảng cân đối kế toán của mình. Việc khoản nợ được xóa sổ khỏi bảng cân đối kế toán của Dell khiến nhà đầu tư có cảm giác tính thanh khoản và cấu trúc vốn của Dell có vẻ tốt hơn lên, mặc dù trên thực tế hầu như chả có mấy thay đổi.

Một thông tin quan trọng như vậy sẽ dễ dàng bị bỏ qua nếu nhà đầu tư không đọc Thuyết minh BCTC.

Các rắc rối với Thuyết minh BCTC

Mặc dù thuyết minh là phần bắt buộc của bất cứ BTCT nào, nhưng không có tiêu chuẩn chung nào quy định về độ chính xác và rõ ràng. Công ty sẽ công bố thông tin ít nhất bằng yêu cầu tối thiểu của luật pháp để tránh bị kiện tụng. Nhưng sự tối thiểu này nằm ở đâu thì lại tuỳ thuộc vào phán xét chủ quan của đội ngũ quản lí. Hơn thế nữa, thuyết minh BCTC phải càng minh bạch càng tốt nhưng vẫn phải đảm bảo các bí mật thương mại và bí quyết duy trì khả năng cạnh tranh của công ty.

Một vấn đề khác với thuyết minh BCTC là thỉnh thoảng công ty cố gắng gây khó cho nhà đầu tư bằng cách sử dụng cách thuật ngữ chuyên ngành luật hoặc chuyên ngành kĩ thuật. Hãy thận trọng nếu Thuyết minh BCTC sử dụng từ khó hiểu nghĩa - trong trường hợp này có thể hiểu rằng công ty đang cố gắng che đậy điều gì đó. Nếu nhà đầu tư gặp phải tình huống công ty sử dụng những từ vòng vo tối nghĩa, tốt hơn hết là tiết kiệm thời gian bằng cách dừng lại.

Những nhà đầu tư hiểu biết sẽ theo dõi cả những thông tin mà người khác thường không để ý hoặc bỏ qua. Với tầm quan trọng của Thuyết minh BCTC, nhà đầu tư sẽ có lúc cảm thấy những thông tin khô khan chả mấy ai quan tâm giá trị đến chừng nào.

Nguồn:
theo saga.vn

Coin95 là trang blog được lập ra với mong muốn Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, cách làm giàu từ cơ bản đến nâng cao cho cộng đồng. Trang chủ: https://www.coin95.net

Đăng nhận xét

© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain