Đầu tư công là gì? Vốn đầu tư công là gì?

Có rất nhiều hình thức đầu tư mới ra đời nhưng đầu tư công vẫn giữ một vai trò quan trọng. Vậy thì đầu tư công là gì và nó có vai trò như thế nào?
Đầu tư công là một dự án đầu tư được triển khai ở Việt Nam từ nhiều năm trước. Hiện nay với tốc độ phát triển vượt bậc của nền kinh tế đã có rất nhiều hình thức đầu tư mới ra đời nhưng đầu tư công vẫn giữ một vai trò quan trọng.

Vậy thì đầu tư công là gì và nó có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế? Cùng Coin95.net tìm hiểu nhé!

von-dau-tu-cong-la-gi

Đầu tư công là gì?

Đầu tư công là hoạt động đầu tư của nhà nước vào các chương trình, dự án để thực hiện thiết kế, xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng nguồn vốn chủ yếu trích từ ngân sách nhà nước.

Khoản 15 Điều 4 Luật đầu tư công 2019 cũng có đề cập: “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư khác được quy định tại luật này”.

Vốn đầu tư công là gì? Vốn đầu tư công là khái niệm dùng để chỉ nguồn vốn mà Nhà nước chi tiền ngân sách ra, để đầu tư vào các dự án cần thiết phục vụ đời sống của nhân dân và sự phát triển của cộng đồng.

Vai trò của đầu tư công đối với kinh tế Việt Nam

Từ rất lâu, người ta tự mặc định rằng việc thúc đẩy đầu tư công là một động lực lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, giúp cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định và đảm bảo cuộc sống cho công dân Việt Nam.

Qua các khảo sát cùng với việc nghiên cứu lý thuyết và thực tế từ những năm của thập niên 90 đến nay thì có thể dễ dàng khẳng định vai trò quan trọng của đầu tư công đối với nền kinh tế Việt Nam.

Đầu tư là động lực chính thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và bản chất của mối quan hệ giữa hai yếu tố này đã được nghiên cứu trong cả những nghiên cứu mang tính lý thuyết và thực nghiệm. Ở nước ngoài, nhiều nghiên cứu phân biệt giữa đầu tư tư nhân và đầu tư công, theo đó thì đầu tư công được coi là hoạt động đầu tư cho kết cấu hạ tầng.

Việc phân biệt này rất có ý nghĩa vì đầu tư cho kết cấu hạ tầng có sự khác biệt về nguồn vốn được sử dụng trong doanh nghiệp. Kết cấu hạ tầng là vốn bên ngoài của doanh nghiệp, hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp và hoạt động của các cá nhân. 

Nhờ đó mà nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong một khu vực được hưởng lợi từ kết cấu hạ tầng đó miễn phí hoặc mất chi phí thấp hơn, nên kết cấu hạ tầng có thể xem như cung cấp lợi ích ngoại lai cho những người sử dụng.

Một số quy định về đầu tư công ở Việt Nam

Nguyên tắc quản lý đầu tư công

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công
 • Phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của đất nước, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của luật
 • Thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân, tổ chức liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
 • Quản lý việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo đúng quy định của từng nguồn vốn, đảm bảo đầu tư đồng bộ, tập trung, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và khả năng cân đối nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí
 • Đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công

 • Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, chiến lược, giải pháp và chính sách đầu tư công
 • Theo dõi, cung cấp đầy đủ thông tin về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư công, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư công, việc tuân thủ kế hoạch đầu tư công
 • Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân liên đến hoạt động đầu tư công
 • Khen thưởng các cá nhân, tổ chức, đơn vị, cơ quan có thành tích trong hoạt động đầu tư công
 • Hợp tác quốc tế về đầu tư công

Nội dung minh bạch, công khai trong đầu tư công

 • Các chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn cho hoạt động đầu tư công
 • Tiêu chí, nguyên tắc và định mức phân bổ vốn đầu tư công
 • Tiêu chí, nguyên tắc, căn cứ xác định danh mục các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm
 • Kế hoạch và chương trình đầu tư công trên địa bàn, nguồn vốn bố trí cho từng chương trình, kế hoạch theo từng năm, tiến độ việc thực hiện và giải ngân vốn cho đầu tư công
 • Danh mục các dự án trên địa bàn, gồm tổng mức đầu tư, quy mô, địa điểm, thời gian, báo cáo và đánh giá tác động tổng thể của dự án tới địa bàn đầu tư
 • Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trung hạn và dài hạn
 • Tình hình huy động nguồn lực và nguồn vốn tham gia dự án đầu tư công
 • Tình hình, kết quả thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch
 • Tiến độ thực hiện và giải ngân dự án
 • Kết quả nghiệm thu, đánh giá
 • Quyết toán vốn đầu tư công.

Kết luận

Bài viết trên là một số thông tin về đầu tư công và vai trò của nó đối với nền kinh tế Việt Nam mà Coin95.net muốn chia sẻ đến các bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được Coin95.net tổng hợp từ các nguồn khác nhau trên mạng. Nếu bạn có thắc mắc về bản quyền hãy để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi qua email này. Chân thành cảm ơn!

Bài viết có tham khảo:
https://makemoney.vc/dau-tu-cong-la-gi

Tag von su nghiep co phai la von dau tu cong khong, von dau tu cong la gi, giai ngan von dau tu cong la gi, von su nghiep la von gi, tim hieu ve dau tu cong, du an su dung von dau tu cong la gi, chuong trinh dau tu cong la gi, co phieu dau tu cong la gi, Vốn đầu tư công là gì, Giải ngân vốn đầu tư công là gì, Khái niệm đầu tư công, Vốn đầu tư công gồm những loại nào, Luật đầu tư công, Vốn sự nghiệp là vốn gì, luat dau tu cong la gi, co phieu dau tu cong la gi, ke hoach dau tu cong la gi, quan ly nha nuoc ve dau tu cong la gi, chuong trinh dau tu cong la gi, hieu qua dau tu cong la gi, dau tu cong trong chung khoan la gi, linh vuc dau tu cong la gi, Vốn đầu tư công là gì, Vai trò của đầu tư công, Luật đầu tư công là gì, Hiệu quả đầu tư công là gì, Giải ngân đầu tư công là gì, Cổ phiếu đầu tư công là gì

Đăng nhận xét

© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain