Nâng cấp mạng Polygon ($ MATIC) & Hard Fork sẽ được Binance hỗ trợ vào ngày 18 tháng 1

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng Polygon (MATIC) và hard fork.

Bản nâng cấp EIP-1559, thường được gọi là London hardfork, hoàn toàn cách mạng hóa cách thị trường phí hoạt động trên mạng Ethereum. Nó loại bỏ đấu giá theo giá đầu tiên như là cơ chế chính để tính phí và đưa ra một khoản phí cơ bản rời rạc được đốt thay vì trả cho thợ đào.

Mặc dù thay đổi này không làm giảm phí giao dịch, vốn bị chi phối bởi lực cầu và cung, nhưng nó cho phép người dùng ước tính chi phí tốt hơn và giảm số lượng người dùng trả quá nhiều.
Tuy nhiên, những thay đổi này sẽ có tác động sâu rộng đối với tất cả các bên liên quan của Polygon, bao gồm chủ sở hữu mã thông báo gốc (MATIC), người xác nhận và người ủy quyền, nhà phát triển ứng dụng phi tập trung (dApp) và người dùng.

Nó sẽ diễn ra tại Chiều cao khối đa giác là 23.850.000 hoặc xấp xỉ lúc 2022-01-18 08:00 (UTC). Việc gửi và rút tiền của MATIC sẽ bị tạm dừng khoảng bắt đầu từ 2022-01-18 07:00 (UTC).

Xin lưu ý:

  • Việc giao dịch MATIC sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng và hard fork.
  • Nâng cấp mạng Polygon (MATIC) và hard fork sẽ diễn ra tại Chiều cao khối đa giác là 23.850.000. Thời gian ước tính chỉ mang tính chất tham khảo của người dùng.
  • Binance sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến tất cả người dùng nắm giữ MATIC trong tài khoản Binance của họ.
  • Nâng cấp mạng Polygon (MATIC) và hard fork sẽ không dẫn đến việc tạo ra các mã thông báo mới.
  • Họ sẽ mở lại tiền gửi và rút tiền cho MATIC sau khi chúng tôi cho rằng mạng được nâng cấp là ổn định và chúng tôi sẽ không thông báo cho người dùng trong một thông báo khác.

Ghi chú quan trọng:

  • Polygon sẽ giới thiệu một cơ chế ghi mã thông báo phụ thuộc vào hoạt động mạng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo liên kết.
  • Kể từ thời điểm phát hành thông báo này, Binance không biết về bất kỳ báo cáo kiểm tra mã bảo mật nào được thực hiện trên phiên bản nâng cấp mạng và hard fork của Polygon này.

Để biết thêm thông tin về nâng cấp mạng và hard fork, vui lòng tham khảo phần sau:

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook CoinCu

cây phỉ

Tin tức về CoinCu

Coin95 là trang blog được lập ra với mong muốn Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, cách làm giàu từ cơ bản đến nâng cao cho cộng đồng. Trang chủ: https://www.coin95.net

Đăng nhận xét

© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain