Binance Tìm hiểu & Kiếm GMT - Phần thưởng trị giá 75.000 đô la cho Nắm bắt!

Thời gian hoạt động

2022-03-09 12:00 CH đến 2022-03-16 11:59 CH (UTC).

Khuyến mãi A: Tìm hiểu và kiếm $ 60.000 Giải thưởng bằng Token GMT

Tất cả người dùng hoàn thành một khoản tiền gửi ròng ít nhất 500 GMT hoặc giao dịch ít nhất 1.000 GMT trên đủ điều kiện GMT các cặp giao dịch giao ngay (mua và bán), đọc xong bài viết giới thiệu GMT và làm bài kiểm tra trong suốt thời gian hoạt động, sẽ chia sẻ một nhóm giải thưởng là $ 60.000 trong phiếu thưởng mã thông báo GMT. Phần thưởng sẽ được phân phối dựa trên tổng số câu hỏi được trả lời đúng theo tỷ lệ của tất cả các câu hỏi được trả lời đúng bởi tất cả người dùng đủ điều kiện.

Tính toán phần thưởng:

Phần thưởng cho người dùng đủ điều kiện = (Câu hỏi được trả lời đúng của người dùng cá nhân / Tổng số câu hỏi được trả lời đúng từ tất cả người dùng đủ điều kiện) * 60.000 đô la trong phiếu thưởng mã thông báo GMT.

Khuyến mãi B: Chia sẻ áp phích quảng cáo để chia 15.000 đô la theo GMT

Người dùng hoàn thành giao dịch ít nhất 50 GMT, chia sẻ áp phích quảng cáo trong biểu mẫu trên phương tiện truyền thông xã hội và gửi ảnh chụp màn hình ở đây sẽ chia đều 15.000 đô la trong phiếu thưởng mã thông báo GMT.

Điều khoản và điều kiện

 • Tất cả người dùng nên nhấp vào [Register Now to Participate] nút trên trang nàyhoàn thành KYC để tham gia thành công hoạt động.
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấp vào đây để được chiết khấu 10% phí giao dịch. Khoản chiết khấu 10% phí giao dịch giao ngay sẽ vẫn có hiệu lực miễn là có chương trình giới thiệu Binance. Khoản chiết khấu 10% phí giao dịch hợp đồng tương lai được chia sẻ bởi người mời sẽ kéo dài trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản Hợp đồng tương lai.
 • Các cặp giao dịch giao ngay GMT đủ điều kiện: GMT / USDT, GMT / BTC, GMT / BNB, GMT / BUSD.
 • Binance sẽ sử dụng giá đóng cửa trung bình lúc 11:59:59 PM (UTC) của cặp giao dịch GMT / USDT trong suốt thời gian hoạt động làm tỷ giá hối đoái GMT được sử dụng để phân phối.
 • Phần thưởng sẽ được phát trong vòng 2 tuần sau khi hoạt động kết thúc. Bạn sẽ có thể đăng nhập và đổi phiếu thưởng mã thông báo của mình thông qua Tài khoản> Trung tâm điểm thưởng.
 • Thời hạn hiệu lực cho phiếu thưởng mã thông báo được đặt là 14 ngày kể từ ngày phân phối.
 • Binance sẽ kết hợp khối lượng giao dịch của tài khoản phụ với khối lượng giao dịch tiêu chuẩn của tài khoản chính trong phép tính cuối cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem như một tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Khối lượng giao dịch tính cả mua và bán, không bao gồm bất kỳ giao dịch rửa nào, trên tất cả các cặp giao dịch giao ngay GMT đủ điều kiện.
 • Binance bảo lưu quyền loại bỏ các giao dịch được coi là giao dịch rửa hoặc tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp, cũng như các giao dịch hiển thị thuộc tính tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
 • Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ Hoạt động hoặc Quy tắc Hoạt động nào theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản đã dịch và phiên bản gốc tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook CoinCu

cây phỉ

Tin tức về CoinCu

Coin95 là trang blog được lập ra với mong muốn Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, cách làm giàu từ cơ bản đến nâng cao cho cộng đồng. Trang chủ: https://www.coin95.net

Đăng nhận xét

© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain