Nâng cấp Binance BUSD & USDT APY - Kiếm tới 10% APY với Tiết kiệm linh hoạt.

Binance đã tăng APY đối với Tiết kiệm linh hoạt BUSD và USDT lên 10%, cho phép người dùng kiếm được tới 10% APY trên BUSD và USDT.

Binance đã cải thiện APY đối với Tiết kiệm linh hoạt BUSD và USDT thành 10%cho phép các thành viên kiếm được tới 10% APY trên BUSD và USDT.

APY của Tiết kiệm linh hoạt BUSD và USDT sẽ được thay đổi theo Cấu trúc APY theo bậc được trình bày bên dưới:

Cấu trúc APY theo Bậc đã sửa đổi có hiệu lực đối với BUSD và USDT từ 2022-03-05 00:00 (UTC) dành cho người đăng ký mới và người đăng ký hiện tại đối với các sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt BUSD và USDT.

APY dao động vào một cơ sở hàng ngày.

Dựa trên điều kiện thị trường và quản lý rủi ro nội bộ của nền tảng, Binance Savings sẽ thay đổi các danh mục tài sản được hỗ trợ, lãi suất, hạn chế cá nhân và giới hạn đăng ký tổng thể.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Patrick

Tin tức về Coincu

Coin95 là trang blog được lập ra với mong muốn Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, cách làm giàu từ cơ bản đến nâng cao cho cộng đồng. Trang chủ: https://www.coin95.net

Đăng nhận xét

© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain