Margin là gì?

Margin còn được gọi là Giao dịch Ký quỹ Chứng khoán. Đây là một thuật ngữ quen thuộc, thường được sử dụng trong đầu tư. Hiểu đơn giản, Margin sẽ cho
Margin còn được gọi là Giao dịch Ký quỹ Chứng khoán. Đây là một thuật ngữ quen thuộc, thường được sử dụng trong đầu tư. Hiểu đơn giản, Margin sẽ cho phép nhà đầu tư sử dụng các khoản vay từ công ty chứng khoán để mua thêm cổ phiếu. Đồng thời sử dụng các cổ phiếu này làm tài sản thế chấp.

Apa itu margin


Trong kinh doanh có thuật ngữ lợi nhuận liên quan đến lợi nhuận. Như bạn đã biết, mục đích của hoạt động kinh doanh là tạo ra lợi nhuận hoặc lợi nhuận. Vì vậy, làm thế nào để bạn biết nếu kinh doanh của bạn có lãi? Tất nhiên có những điều bạn cần phải làm, phải không? 

Có một cách là tính lợi nhuận theo công thức. Lợi nhuận được trình bày dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Tỷ suất lợi nhuận liên quan đến sản phẩm bán ra, chi phí sản xuất, lợi nhuận và các khía cạnh quan trọng khác. 

Hãy cùng tìm hiểu thêm về ý nghĩa, các loại, ví dụ và cách tính Margin sau đây. 

Ký quỹ (Margin) là một thuật ngữ thường được sử dụng trong tài chính và kinh doanh. Tỷ suất lợi nhuận là mức chênh lệch giữa chi phí sản xuất và giá bán trên thị trường. Trong thế giới đầu tư, ký quỹ được định nghĩa là khoản ký quỹ của nhà đầu tư để trả cho giá mua cổ phiếu hoặc hàng hóa.

Sau đây sẽ giải thích định nghĩa của margin qua hai phiên bản khác nhau.

Lợi nhuận trong Kinh doanh và Kế toán

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà một công ty thu được từ việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình với số vốn đã đầu tư. Cách tính lợi nhuận là chia lợi nhuận cho vốn, sau đó nhân với 100%

Ký quỹ = (Lợi nhuận: Vốn) x 100%

Ký quỹ liên quan chặt chẽ đến lợi nhuận và thường được gọi là tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận này là kết quả của việc so sánh lợi nhuận sau khi trừ lãi vay và thuế.

Tiền ký quỹ là một thành phần hoặc yếu tố quan trọng trong báo cáo tài chính. Có thể nói, việc tính toán tỷ suất lợi nhuận này luôn được thực hiện, nhất là khi công ty đang làm ăn có lãi. 

Bất kỳ công ty nào chắc chắn sẽ không biết mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận nếu không sử dụng công thức ký quỹ. Tỷ suất lợi nhuận phải được tính toán chính xác vì ảnh hưởng sẽ rất lớn đối với công ty. Vì vậy công thức ký quỹ ở trên là khá quan trọng đối với sự liên tục trong kinh doanh của một công ty.  

Ký quỹ trong đầu tư

Trong giới đầu tư, ký quỹ thường được biết đến là giao dịch ký quỹ. Giao dịch ký quỹ là một phương tiện cho vay do các công ty môi giới cung cấp cho các công ty chứng khoán cho nhà đầu tư có tài khoản chứng khoán, để nhà đầu tư có cơ hội giao dịch cổ phiếu vượt quá số vốn của họ.

Trong giới đầu tư, có hai loại ký quỹ, đó là ký quỹ gọi vốn và ký quỹ tài khoản .

Nghĩa của lệnh gọi ký quỹ là một thông báo từ nhà môi giới đầu tư đến nhà đầu tư để bổ sung vốn vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư. Nói chung, các thông báo được đưa ra khi có biến động giá có khả năng gây bất lợi hoặc lỗ thả nổi .

Trong khi đó, nghĩa của tài khoản ký quỹ là tài khoản từ nhà môi giới đầu tư và có thể cho nhà đầu tư vay tiền để mua cổ phiếu, trái phiếu, hoặc các công cụ đầu tư khác.

Chức năng Margin

Tiền ký quỹ đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược của công ty. Do đó, lề có các chức năng, bao gồm:

 Xác định số lượng sản phẩm

Ban quản lý của công ty sẽ tính toán tỷ suất lợi nhuận dự kiến ​​của các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được bán. Nếu dự báo đã được tính toán chi tiết, công ty có thể xác định số lượng sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường. Ở đây có sự tính toán về số lượng để không xảy ra sai sót hoặc thất thoát.

Định nghĩa Tiếp thị

Chức năng ký quỹ tiếp theo là xác định việc tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ được bán. Ví dụ, nếu tỷ suất lợi nhuận thu được rất mỏng, công ty sẽ nghĩ lại về việc tiếp thị sản phẩm của mình thông qua các quảng cáo trên các phương tiện điện tử vì chi phí phát sinh là rất lớn.

Thay vào đó, công ty sẽ tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trên mạng xã hội để làm cho nó tối ưu hơn. Tuy nhiên, số tiền ký quỹ được tạo ra vẫn phụ thuộc vào lượng hàng hóa được sản xuất.

Xác định giá

Chức năng ký quỹ là xác định giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được bán. Giá là một biến số quan trọng liên quan đến ký quỹ. Có thể hiểu rằng tiền ký quỹ có thể hướng dẫn các công ty định giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Nếu công ty không biết mức lợi nhuận dự kiến, việc định giá sản phẩm hoặc dịch vụ có nguy cơ cao bị bỏ sót.

Biết lợi nhuận mà công ty thu được trong một thời kỳ nhất định

Một chức năng ký quỹ khác là tìm hiểu lợi nhuận mà công ty thu được trong một thời kỳ nhất định. Sau khi biết được lợi ích, ban lãnh đạo có thể phát triển các kế hoạch chiến lược khác như mở rộng hoạt động kinh doanh để mở các cửa hàng mới. 

Biết tiến độ của lợi nhuận theo thời gian

Ký quỹ có thể được sử dụng để tìm ra tiến độ của lợi nhuận hoặc lợi nhuận theo thời gian. Nói cách khác, chức năng ký quỹ là đo lường mức độ thành công của công ty trong việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với thị trường mục tiêu.

Cách tính Margin

Khi một sai sót xảy ra trong việc tính toán tiền ký quỹ, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển liên tục của công ty. Hơn nữa, nếu không có kiến ​​thức cơ bản về cách tính biên độ này. Để mọi rủi ro thua lỗ có thể được giảm thiểu, bạn sẽ không bao giờ biết cách tính đúng mức lãi.

Tuy nhiên, trước khi tính toán chênh lệch lợi nhuận, điều quan trọng là bạn phải biết số lượng chi phí sản xuất mà công ty phải chịu, từ đó mới xác định được giá bán của sản phẩm.

Các yếu tố của tính toán ký quỹ

Trước khi tính toán lợi nhuận, có một số yếu tố chính trong việc tính toán lợi nhuận của một doanh nghiệp, đó là:

Thu nhập

Thu nhập là sự gia tăng tài sản hoặc giá trị tài sản làm cho giá trị vốn tăng lên. Có hai loại thu nhập, đó là thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập từ hoạt động kinh doanh. 

Chi phí

Chi phí là tất cả các chi phí (chi phí) mà công ty phải bỏ ra để thu được kết quả. Tất nhiên những khoản chi này có thể làm giảm vốn. Trong giới kinh doanh, những khoản chi phí này có hai loại, đó là chi phí hoạt động và chi phí sự nghiệp.

Các bước tính toán lợi nhuận kinh doanh

Ngoài hai yếu tố chính trên, có một số bước phải được thực hiện để có thể biết được lợi ích kinh doanh, đó là:

Xác định chi phí sản xuất của từng mặt hàng

Bước đầu tiên cần phải làm là xác định chi tiết các khoản mục chi phí sản xuất và tính toán hồ sơ chi phí từ mỗi luồng trong quá trình sản xuất. Các loại chi phí sản xuất này bao gồm:

Chi phí cố định
Chi phí cố định là chi phí không thay đổi vì không phụ thuộc vào quy mô năng lực sản xuất. Ví dụ về chi phí cố định, cụ thể là chi phí trả lương cho nhân viên, chi phí thuê tòa nhà và chi phí khấu hao hoặc khấu hao.

Chi phí biến đổi (chi phí biến đổi)
Chi phí khả biến là những chi phí phát sinh của công ty thay đổi tương ứng với kết quả sản xuất. Ví dụ về chi phí biến đổi , cụ thể là chi phí đóng gói, chi phí nguyên vật liệu, v.v.

Chuẩn bị Báo cáo Thu nhập

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo được trình bày về các nguồn thu nhập và chi phí của một công ty trong kỳ kế toán. Công thức tính lãi lỗ của công ty, cụ thể là:

Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận gộp - Chi phí hoạt động

Điều quan trọng là phải chuẩn bị một báo cáo thu nhập để công ty có thể xác định giá bán của sản phẩm cho người tiêu dùng. Việc xác định giá bán của sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến số lợi nhuận thu được và mất bao lâu để đạt được lợi tức đầu tư hoặc BEP ( Điểm hòa vốn ) của công ty.

Tính tất cả các chi phí để hình thành giá vốn hàng bán (HPP)

Quá trình xác định một giá bán thích hợp (không quá thấp hoặc quá cao), công ty phải biết được giá vốn. Giá vốn là chi phí mà công ty phải chịu để có được hàng hóa.

Khi giá vốn được cộng với các chi phí khác và lợi nhuận kỳ vọng, giá bán được hình thành.

Phương pháp tiếp cận chi phí sản xuất như đã đề cập ở trên, đề cập đến Giá vốn hàng bán (HPP). Công thức cho Giá vốn hàng bán (HPP), cụ thể là:

HPP = Nguyên vật liệu đã sử dụng + Tổng sản lượng (BTKL + Chi phí chung của nhà máy ) + Số dư hàng tồn kho cuối kỳ (Số dư hàng tồn kho đầu kỳ - Số dư hàng tồn kho cuối kỳ)

HPP là tất cả các chi phí quá trình phát sinh của công ty để sản xuất các sản phẩm sẽ bán cho khách hàng trong một thời gian nhất định.

Nếu trong kinh doanh thương mại, Giá vốn hàng bán (HPP) là tập hợp của tất cả các chi phí phải phát sinh.

Xác định Số dư Hàng tồn kho Đầu kỳ và Cuối kỳ

Việc xác định số dư hàng tồn kho này được thực hiện nhằm kiểm soát tài chính để không xảy ra gian lận từ các lĩnh vực khác nhau.

Kết quả tính số dư đầu kỳ sẽ giống với số dư cuối kỳ của kỳ trước. Điều kiện này có thể được nhìn thấy trong bảng cân đối kế toán. 

Tính toán doanh số bán hàng ròng

Việc tính toán doanh thu thuần thu được từ tổng doanh thu trừ đi bất kỳ khoản lợi nhuận, hoa hồng hoặc chiết khấu nào.

Bây giờ, nếu tất cả các bước trên đã được tính toán, bạn có thể tính lợi nhuận từ việc bán doanh nghiệp của mình.

Loại ký quỹ lợi nhuận

Sau khi nghiên cứu định nghĩa, cách tính toán và chức năng của tỷ suất lợi nhuận, chúng ta sẽ thảo luận về các loại tỷ suất lợi nhuận. Các loại biên lợi nhuận bao gồm:

Biên lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất sinh lời được tính bằng cách so sánh lợi nhuận sau lãi vay với thuế và doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận sẽ cho thấy lợi nhuận mà công ty thu được thông qua việc bán hàng.

Lợi nhuận thu được dưới dạng lợi nhuận ròng và lợi nhuận gộp. Lợi nhuận của công ty có thể được tăng lên bằng cách giảm chi phí.

Tỷ suất lợi nhuận không chỉ tính giá vốn hàng bán mà còn tính toán tất cả các chi phí phải đối mặt trong kinh doanh.

Để hiển thị lợi nhuận tiềm năng, tỷ suất lợi nhuận có thể được sử dụng bởi các công ty quy mô lớn cũng như các doanh nhân vừa và nhỏ.

Biên lợi nhuận được các nhà đầu tư sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều doanh nghiệp trong việc xác định công ty tốt nhất để đầu tư. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận này như sau:

Biên lợi nhuận = Lợi nhuận ròng (Doanh thu) / Doanh thu ròng (Doanh thu).

Biên lợi nhuận = Doanh số ròng - Chi phí / Doanh số ròng.

Tiền ký quỹ = 1 - (Chi phí / Doanh số ròng)

Biên lợi nhuận gộp

Loại ký quỹ tiếp theo là tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận gộp. Tỷ suất lợi nhuận gộp là phần thu nhập còn lại sau khi trừ đi chi phí sản xuất. Tỷ suất lợi nhuận càng cao thì số vốn mà công ty đạt được từ mỗi lần bán hàng càng lớn. Mặt khác, tỷ suất lợi nhuận gộp càng thấp thì điều kiện hoạt động của công ty càng thấp. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp này là:

Biên lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp (Gross Profit): Doanh thu thuần

Ký quỹ hoạt động

Biên lợi nhuận hoạt động là một loại tỷ suất lợi nhuận đo lường mức lợi nhuận từ mỗi lần bán hàng mà công ty thu được sau khi trả các chi phí sản xuất biến đổi, nhưng chưa trả lãi và thuế. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động là một phần của tỷ suất sinh lời, vì vậy tỷ suất lợi nhuận có thể được tính bằng cách chia lợi nhuận hoạt động của công ty cho doanh thu thuần thu được.

Chức năng của tỷ suất lợi nhuận hoạt động là thể hiện khả năng sinh lời của công ty trong một thời kỳ nhất định.

Biên lợi nhuận hoạt động là một chỉ số để tìm hiểu mức độ rủi ro kinh doanh và quản lý của công ty. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận hoạt động cũng giúp các nhà đầu tư dễ dàng hiểu hoạt động kinh doanh của một công ty có thể kiếm tiền. Tuy nhiên, loại ký quỹ này chỉ có thể được sử dụng để so sánh cùng một công ty với cùng một loại hình kinh doanh. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận hoạt động là:

Biên lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận hoạt động / Doanh thu

Trong khi đó, công thức tính EBIT (Thu nhập Trước lãi và Thuế) là:

EBIT = Lợi nhuận gộp - (Chi phí Hoạt động + Khấu hao + Phân bổ)

Ví dụ về tính toán mức lợi nhuận

Một nhà máy sản xuất túi da của Garut đã bán được 10.000 chiếc túi trong vòng một tháng với mức giá 200.000 IDR / cặp. Chi phí sản xuất và tiếp thị chiếc túi là 150.000 Rp. Lợi nhuận kết quả là bao nhiêu?

Ký quỹ = 50.000 IDR: 150.000 IDR x 100% = 33,3%

Hãy nhớ rằng, một công ty có tỷ suất lợi nhuận cao thì thu nhập kiếm được cũng tỷ lệ thuận.

Kết luận

Tính toán tỷ suất lợi nhuận là rất quan trọng để biết liệu một công ty đang lãi hay lỗ. Vì vậy, không bao giờ đau đầu khi khám phá thuật ngữ này để việc kinh doanh có thể tạo ra lợi nhuận tối ưu.

Trong việc tính toán tỷ suất lợi nhuận, tất nhiên, những người bạn làm chủ một doanh nghiệp sẽ bị choáng ngợp nếu nó không được ghi một cách chính xác và đầy đủ. Vì vậy, trong thời đại kỹ thuật số này, việc sử dụng các ứng dụng để trợ giúp cho mọi hoạt động kinh doanh mà bạn điều hành là rất cần thiết.

Lý do, khi bạn không sử dụng các ứng dụng kỹ thuật số hoặc chỉ sử dụng các phương pháp thủ công, việc ghi lại doanh nghiệp của bạn sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện điều đó. Giờ đây, bạn không cần phải chờ đợi lâu nữa để xem hoạt động kinh doanh của mình có suôn sẻ hay không. Bạn có thể sử dụng ứng dụng chuyên ngành trong đó có nhiều tính năng toàn diện.

Các tính năng trong ứng dụng chủ yếu mà bạn có thể sử dụng, chẳng hạn như tính năng thu ngân trực tuyến hoặc POS (Điểm bán hàng), CRM (Quan hệ dịch vụ khách hàng), kế toán, nhân viên v.v..

Đăng nhận xét

© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain