Interest Protocol là gì? IPT token là gì?

Interest Protoco mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận cho người dùng có ý thức về gas. Interest Protoco có thể tạo ra nhiều khoản vay hơn từ một lượng vốn
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận thông tin về dự án Interest Protoco và token IPT. Interest Protoco (IPT) là gì? Token IPT là gì?

Interest Protoco (IP) là giao thức ngân hàng dự trữ phân đoạn đầu tiên trên chuỗi khối Ethereum trả lãi cho tất cả người gửi tiền. Interest Protoco phát hành một loại tiền ổn định, có tên là USDi, vừa được thế chấp quá mức vừa có khả năng mở rộng cao. Những người nắm giữ USDi tự động kiếm được lợi nhuận mà không cần phải đặt cọc, điều đó có nghĩa là Interest Protoco mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận cho người dùng có ý thức về gas. So với các giao thức cho vay không có dự trữ phân đoạn, Interest Protoco có thể tạo ra nhiều khoản vay hơn từ một lượng vốn nhất định trong khi chịu ít rủi ro thanh khoản hơn.

ipt-token-la-gi

Ai tham gia ?

Giao thức có hai người tham gia chính:
  • Người gửi tiền nắm giữ USDi và kiếm lãi
  • Những người vay mượn USDi từ giao thức sau khi gửi tài sản thế chấp

Các phần chính là gì?

Mọi giao thức cho vay đều có bốn thành phần chính:
  1. Người dùng gửi vốn
  2. Người dùng đăng tài sản thế chấp và vay vốn
  3. Duy trì chốt với một hệ thống lãi suất.
  4. Ngăn chặn một depeg với một hệ thống thanh lý.
Interest Protoco cải thiện từng thành phần để tạo ra một thị trường tín dụng hiệu quả và phi tập trung.

Người gửi tiền có thể gửi vốn (USDC) và nhận token của nhà cung cấp thanh khoản (LP) (USDi) đại diện cho khoản vay của họ đối với giao thức. USDi là một stablecoin có thể quy đổi trực tiếp thành tài sản dự trữ (USDC). 

Trong khi nắm giữ USDi, tiền lãi sẽ tự động tích lũy cho người nắm giữ thông qua hệ thống tính lại cơ sở tích cực. Sự đổi mới này giúp loại bỏ nhu cầu góp vốn và hy sinh tính thanh khoản của người gửi tiền.

Người vay có thể gửi tài sản thế chấp sau khi mở kho tiền. Mỗi người đi vay có kho tiền riêng để ký gửi tài sản thế chấp của họ. Tài sản thế chấp được sử dụng để tạo lợi nhuận chéo cho người dùng và tăng khả năng vay của họ. Khi một kho tiền giữ token quản trị làm tài sản thế chấp, chủ sở hữu kho tiền có thể ủy quyền phiếu bầu cho một ví khác. Điều này cho phép người vay tiếp tục tham gia quản trị giao thức trong khi vay dựa trên token quản trị.

Hệ thống lãi suất của Interest Protoco đảm bảo rằng những người nắm giữ USDi có thể đổi USDi của họ lấy USDC và do đó duy trì tỷ giá cố định của USDi. Khi giao thức có dự trữ USDC thấp, cả lãi suất vay và lãi suất ký quỹ của USDi sẽ tự động tăng lên. Điều này khiến người dùng hoàn trả các khoản vay USDi của họ hoặc gửi USDC để đúc USDi, làm tăng tỷ lệ dự trữ.

Hệ thống thanh lý cho phép Interest Protoco gia hạn các khoản vay cho người vay đồng thời bảo vệ người gửi tiền. Việc thanh lý xảy ra bất cứ khi nào khả năng vay của kho tiền giảm xuống dưới mức trách nhiệm của nó. Người thanh lý được khuyến khích thông qua giảm giá tài sản thế chấp để mua những tài sản đó. 

Quản trị định cấu hình chiết khấu cho từng tài sản. Không giống như hầu hết các giao thức, hệ thống thanh lý của Interest Protoco bảo vệ người vay khỏi các khoản thanh lý không cần thiết: người thanh lý chỉ có thể thanh lý kho tiền cho đến khi trách nhiệm pháp lý của kho tiền bằng với khả năng vay của nó. Để xử lý hiệu quả các khoản thanh lý lớn, giao thức cho phép người thanh lý thanh lý bất kỳ số tiền nào miễn là nó không vượt quá số tiền tối đa.

Chương trình thanh khoản

GFX Labs đã phân bổ 10% tổng nguồn cung IPT (10.000.000 IPT) cho chương trình thanh khoản. Chương trình hoạt động như một chất xúc tác bổ sung để thu hút thanh khoản và tham gia vào giao thức mới thành lập. Hai phần ba phần thưởng (6.666.667 IPT) đang được phân phối cho những người vay USDi và một phần ba còn lại (3.333.333) sẽ dành cho các nhà tạo lập thị trường cung cấp thanh khoản ETH-USDi trên Uniswap v2.

Khuyến khích người vay khuyến khích người dùng vay USDi từ giao thức. Ngược lại, tiền lãi do những người đi vay này trả sẽ khuyến khích người dùng gửi USDC để đúc USDi, điều này cho phép vay nhiều hơn. Chu kỳ đạo đức này giúp tăng trưởng ban đầu của Interest Protoco. Các ưu đãi của nhà tạo lập thị trường làm tăng tính thanh khoản của USDi trong DEX và cho phép những người nắm giữ USDi hoán đổi USDi trực tiếp lấy các tài sản khác mà không cần đổi lấy USDC. Điều này mang lại hiệu quả sử dụng gas cho những người nắm giữ USDi và giúp Interest Protoco quản lý dự trữ USDC của mình.

Chương trình thanh khoản sẽ kéo dài trong hai năm. Khoảng 1.833.325 IPT đang được phân phối trong quý đầu tiên của chương trình, bắt đầu vào ngày 14 tháng 6 và sẽ kéo dài đến tháng 9. Phần thưởng hàng quý sẽ giảm khoảng 166.667 IPT mỗi quý. 

Ưu đãi người vay

6,67% tổng nguồn cung IPT đang được phân phối theo tỷ lệ cho những người dùng vay USDi từ Interest Protoco. Đối với mỗi người vay, chúng tôi tính toán \frac{\text{USDi mà người vay mượn}}{\text{total USDi đã vay}}tổng USDi đã vayUSDi mà người vay​ đã vay tại mỗi khối. Trung bình của tỷ lệ phần trăm này trong suốt một tuần là phần thưởng của người đi vay trong tuần đó.

Điều này có nghĩa là người dùng kiếm được nhiều phần thưởng hơn nếu họ vay khi tổng số dư nợ cho vay USDi trên giao thức nhỏ hơn.

Lưu ý rằng việc thưởng cho người đi vay cũng mang lại lợi ích cho người gửi tiền (người nắm giữ USDi) thông qua lãi suất cao hơn. Người gửi tiền thu được lợi ích này mà không phải tốn xăng để nhận phần thưởng.

Market Maker Incentives

3,33% tổng nguồn cung IPT đang được phân phối theo tỷ lệ cho người dùng cung cấp thanh khoản ETH-USDi trên Uniswap V2. Đối với mỗi nhà cung cấp thanh khoản, chúng tôi tính toán \frac{\text{thanh khoản do người dùng cung cấp}}{\text{tổng thanh khoản trong nhóm}}tổng thanh khoản trong thanh khoản nhóm do người dùng cung cấp tại mỗi khối. Mức trung bình của tỷ lệ phần trăm này trong suốt một tuần là phần thưởng của nhà cung cấp thanh khoản cho tuần đó.

Điều này có nghĩa là người dùng kiếm được nhiều phần thưởng hơn nếu họ cung cấp thanh khoản khi tổng lượng thanh khoản trong nhóm ETH-USDi nhỏ hơn.

Merkle Root Implementation

Interest Protoco sử dụng hệ thống gốc merkle của Balancer để phân phối phần thưởng. Một tập lệnh mã nguồn mở ngoại tuyến tính toán số tiền thưởng IPT cho mỗi người vay IPT và nhà cung cấp thanh khoản Uniswap v2. Tất cả phần thưởng tích lũy từ ngày 14 tháng 6 đến đợt bán IPT (dự kiến ​​vào tháng 8) sẽ có sẵn để yêu cầu tại thời điểm bán IPT. 

Sau khi bán IPT, số tiền có thể yêu cầu cho mỗi người dùng sẽ được cập nhật hàng tuần. Người dùng có thể để phần thưởng của họ tích lũy trong nhiều tuần và yêu cầu chúng một cách thuận tiện

Chủ sở hữu IPT có thể sửa đổi Chương trình thanh khoản thông qua bỏ phiếu quản trị và bằng cách đưa vào một kịch bản mới để tính toán các ưu đãi.

GFX Labs sẽ bắt đầu bán Token Interest Protoco (IPT) vào ngày 15 tháng 8. Việc bán sẽ kéo dài cho đến khi IPT được phân bổ để phân phối công khai đã được phân phối. Bài đăng này giới thiệu cả IPT và Thống đốc Charlie, cùng với việc bán IPT sẽ diễn ra như thế nào.

Những người nắm giữ IPT cùng nhau kiểm soát toàn bộ giao thức và doanh thu của nó thông qua quy trình quản trị. Vì các hợp đồng của Interest Protoco (IP) chỉ định hợp đồng quản trị cốt lõi là chủ sở hữu của họ, chủ sở hữu IPT có thể đề xuất và bỏ phiếu về các thay đổi đối với IP, chẳng hạn như: thêm tài sản thế chấp mới, thay đổi các thông số của tài sản thế chấp hiện có, cập nhật đường cong lãi suất, và điều chỉnh các kết hợp hợp đồng oracle. 

Họ cũng có thể tự sửa đổi quản trị và hợp đồng USDi để thêm các tính năng bổ sung hoặc cập nhật thông số biểu quyết. Chủ sở hữu IPT cũng kiểm soát cách tích lũy và sử dụng phí giao thức. Nói tóm lại, IPT cho phép chủ sở hữu của nó quản lý toàn bộ giao thức và các hợp đồng ngoại vi của nó.

Hợp đồng quản trị của IP - được đặt tên một cách khéo léo là Thống đốc Charlie - là phần mở rộng của Thống đốc Bravo của Compound. Charlie kế thừa tất cả các chức năng của Bravo nhưng hợp nhất các hợp đồng của thống đốc và khóa thời gian. Ngoài ra, Charlie giới thiệu hai loại đề xuất mới: đề xuất khẩn cấp và đề xuất lạc quan. 

Các đề xuất khẩn cấp là để chủ sở hữu IPT có thể thực hiện các thay đổi đối với hợp đồng giao thức theo thời gian nhanh hơn, mặc dù có ngưỡng đại biểu cao hơn. Các đề xuất lạc quan sẽ tự động vượt qua và chỉ yêu cầu số đại biểu tiêu cực thấp để thất bại.

IPT đã thiết kế việc bán hàng để khuyến khích sự tham gia có ý nghĩa của cộng đồng ngay từ đầu. Thay vì airdrop, chúng tôi đã chọn cung cấp một phần nhỏ IPT để bán hàng ngày trong thời gian dài. Bằng cách trải rộng thời gian bán hàng, giao thức có thể trưởng thành và thu hút nhiều sự tiếp xúc hơn để phân phối tối đa quyền sở hữu giao thức.

Nhóm GFX sẽ chỉ giữ lại lợi ích thiểu số trong giao thức. Sau khi bán, các nỗ lực của GFX sẽ không cần thiết để IP hoạt động bình thường và chủ sở hữu IPT sẽ nắm quyền kiểm soát giao thức. GFX sẽ tiếp tục tham gia vào IP, nhưng với tư cách là thành viên cộng đồng có cùng quyền hạn quản trị như bất kỳ chủ sở hữu token nào.

Dưới đây là phân phối ban đầu của tổng nguồn cung IPT: 

GFX đã phân bổ 35.000.000 IPT (35% tổng nguồn cung cấp token) cho việc bán token. Mỗi IPT sẽ được bán với giá từ 0,25 đến 0,5 USDC, tùy thuộc vào nhu cầu. Các tính toán giá chính xác được mô tả dưới đây.

Cơ chế mới cung cấp một triệu (1%) token mỗi kỳ với giá khởi điểm là 0,25 đô la và giá tối đa là 0,5 đô la. Việc bán hàng có thời lượng tối thiểu là 35 giai đoạn, tổng cộng là 32 ngày, để bán 35 triệu token (35% tổng nguồn cung cấp) nhưng sẽ tiếp tục cho đến khi nguồn cung cấp được phân bổ cạn kiệt.

Mỗi giai đoạn, các thông số bán hàng sẽ đặt lại về giá cơ sở ($0,25) và token được cung cấp (1 triệu). Người mua nhận được cùng một mức giá bất kể số lượng token đã mua, nhưng giá cập nhật sau mỗi lần bán dựa trên tổng số token đã mua.

Ví dụ: vào đầu ngày mới, một người đặt giá thầu có thể trả $250k (USDC) và nhận được 1 triệu IPT; tuy nhiên, nếu thay vào đó, người đặt giá thầu đã trả 50 nghìn đô la và nhận được 200 nghìn IPT, thì giá tiếp theo sẽ là 0,3 đô la. Giá tiếp theo được tính bằng (token được mua / cung cấp tối đa) * (giá trần - giá sàn) + giá sàn. Việc điều chỉnh giá sau khi mua khuyến khích các nhà thầu mua trong khi nguồn cung hàng ngày còn lại cao.

Mặc dù thời hạn tối thiểu của đợt giảm giá là 35 ngày, tức là giả định mức độ tham gia liên tục tối đa, chúng tôi đang nhắm mục tiêu gần 2-3 tháng để hoàn tất đợt giảm giá. Bằng cách kéo dài đợt giảm giá trong một khoảng thời gian dài, nền tảng sẽ có nhiều thời gian hơn để trưởng thành. Từ quá trình phân phối, trong quá trình bán hàng và sau đó, giao thức được kiểm soát bởi những người nắm giữ IPT.

GFX Labs sẽ giữ quyền thay đổi số lượng token tối đa được cung cấp, thời lượng của từng giai đoạn, giá sàn và giá trần. Vì token IPT sẽ được lưu hành bên ngoài hợp đồng mua bán của chúng tôi nên thị trường thứ cấp có thể phát triển độc lập. Để giảm cơ hội chênh lệch giá cho các bot MEV, chúng tôi có thể tăng giá tối thiểu để phù hợp hơn với thị trường thứ cấp và ưu tiên mọi người hơn bot.

Thay vì thực hiện 24 giờ truyền thống cho mỗi khoảng thời gian, chúng tôi đã chọn 22 giờ. Bằng cách chọn 22 giờ, thời gian bắt đầu sẽ thay đổi dần theo hai giờ để giúp việc giảm giá dễ tiếp cận hơn trên tất cả các múi giờ.

Để tham gia, hãy truy cập trang bán hàng. Xem lại Thỏa thuận người dùng và Hợp đồng bán token . Người mua cần đặt một khoản trợ cấp cho USDC của họ vào hợp đồng mua bán. Tất cả các giao dịch mua đều có thể giao ngay.

Trang này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Nó không nên được dựa vào để tư vấn kế toán, pháp lý hoặc thuế.

Làm thế nào để mua token IPT?

IPT đã được liệt kê trên một số sàn giao dịch tiền điện tử, không giống như các loại tiền điện tử chính khác, nó không thể được mua trực tiếp bằng tiền định danh. 

Tuy nhiên, Bạn vẫn có thể dễ dàng mua đồng tiền này bằng cách mua Bitcoin, ETH, USDT, BNB trước tiên từ bất kỳ sàn giao dịch lớn nào và sau đó chuyển sang sàn giao dịch cung cấp giao dịch đồng tiền này, trong bài viết hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước để mua token IPT

Trước tiên, bạn sẽ phải mua một trong những loại tiền điện tử chính, thường là Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance (BNB)…

Chúng tôi sẽ sử dụng  Sàn giao dịch Binance  tại đây vì đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất chấp nhận tiền gửi fiat.

Sau khi bạn hoàn thành quy trình KYC. Bạn sẽ được yêu cầu thêm phương thức thanh toán. Tại đây, bạn có thể chọn cung cấp thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc sử dụng chuyển khoản ngân hàng và mua một trong những loại tiền điện tử chính, thường là Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance (BNB)…

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ cần gửi BTC/ETH/USDT/BNB đến sàn giao dịch từ Binance tùy thuộc vào các cặp thị trường có sẵn. Sau khi khoản tiền gửi được xác nhận, bạn có thể mua IPT từ sàn giao dịch.

Bài viết này cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về Interest Protocol là gì? IPT token là gì?. Đừng quên đăng ký và tham gia các nhóm, channel của Coin95.net dưới đây để được thảo luận cùng các admin và nhiều member khác trong cộng đồng:

Bài viết mang tính tham khảo, đây không phải là lời khuyên đầu tư của Coin95. Giao dịch tiền điện tử RẤT rủi ro. Bạn tự chịu trách nhiệm về những gì bạn làm với tiền của mình.

Coin95 là trang blog được lập ra với mong muốn Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, cách làm giàu từ cơ bản đến nâng cao cho cộng đồng. Trang chủ: https://www.coin95.net

Đăng nhận xét

© Coin95.NET. All rights reserved. Developed by Jago Desain